Licytacje

Nieruchomości

Dom – Niezdrowice

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE UPROSZCZONYM Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzelcach Opolskich Jacek Wiesiołek na podstawie przepisu art. 867 w zw. z art. 10136 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07-04-2020 r. o godz. 12:00 w kancelarii komornika pod adresem: Strzelce Opolskie, ul. Marka Prawego 30/4 odbędzie się druga licytacja nieruchomości zabudowanej położonej pod adresem: 47-143 Niezdrowice, dla której Sąd Rejonowy w Strzelcach Op. Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze OP1S/00066619/0 o powierzchni 0,2290 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 161,90 m2, będącej własnością dłużników. read more →

Dom – Centawa

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzelcach Opolskich Jacek Wiesiołek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 27-02-2020r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich mającego siedzibę przy ul. Opolskiej 11 w sali nr 203, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika read more →

Nieruchomość – Kalinów

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzelcach Opolskich Jacek Wiesiołek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 25-02-2020r. o godz. 14:15 w budynku Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich mającego siedzibę przy ul. Opolska 11 w sali nr 211, odbędzie się druga licytacja nieruchomości read more →

Ruchomości