Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzelcach Opolskich Jacek Wiesiołek

Kancelaria

W kancelarii zatrudniony jest wykwalifikowany zespół pracowników służących pomocą telefonicznie oraz bezpośrednio w kancelarii.

Na zlecenie wierzyciela Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzelcach Opolskich Jacek Wiesiołek podejmuje czynności związane z poszukiwaniem majątku dłużnika w oparciu o art. 797 1 kpc.

Jacek Wiesiołek