Kontakt

Kancelaria

                                         UWAGA!!! ZMIANA ADRESU 
Informujemy, iż z dniem 15.03.2021 r. ulega zmianie adres Kancelarii.

47-100 Strzelce Opolskie
ul. Marka Prawego 29/5

tel.: 77 402 80 47
strzelce.opolskie1@komornik.pl

Numer rachunku bankowego:
PKO BP SA I O.Centrum w K-Koźlu 55102037140000430200078048

Wpłat należności można dokonywać na wskazane wyżej konto bankowe bądź osobiście w kasie kancelarii komornika.

Wpłat należności należy dokonywać ze wskazaniem imienia i nazwiska/nazwy strony postępowania oraz sygnatury sprawy komorniczej.

Godziny pracy

Poniedziałek – czwartek: 8:00 – 15:00
– informacje o stanie postępowania
– kasa
– biuro podawcze

Wtorek: 10:00 – 14:00
– komornik przyjmuje interesantów osobiście
– przeglądanie akt odbywa się w obecności komornika, asesora lub aplikanta

Piątek:
– kancelaria nieczynna dla stron

Inspektor Danych Osobowych: Roman Kwieciński e-mail: iod.strzelce.opolskie.001@komornik.pl