Kontakt

Kancelaria

47-100 Strzelce Opolskie
ul. Marka Prawego 30/4

tel.: 77 461 88 97
strzelce.opolskie1@komornik.pl

Numer rachunku bankowego:
PKO BP SA I O.Centrum w K-Koźlu 55102037140000430200078048

Wpłat należności można dokonywać na wskazane wyżej konto bankowe bądź osobiście w kasie kancelarii komornika.

Wpłat należności należy dokonywać ze wskazaniem imienia i nazwiska/nazwy strony postępowania oraz sygnatury sprawy komorniczej.

Godziny pracy

Poniedziałek – czwartek: 8:00 – 15:00
– informacje o stanie postępowania
– kasa
– biuro podawcze

Wtorek: 10:00 – 16:00
– komornik przyjmuje interesantów osobiście
– przeglądanie akt odbywa się w obecności komornika, asesora lub aplikanta

Piątek:
– kancelaria nieczynna dla stron

Inspektor Danych Osobowych: Roman Kwieciński e-mail: iod.strzelce.opolskie.001@komornik.pl