Nieruchomości

Mieszkanie – Głuchołazy

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Prudniku  Jerzy Dziedzic zastąpiony przez Komornika Sądowego Jacka Wiesiołka  działając w postępowaniu egzekucyjnym z wniosku wierzyciela: Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuchołazach w sprawie egzekucyjnej KMP 6/16, KMP 7/16 na podstawie art. 953 kpc, w związku z art. 955 kpc, podaje do publicznej wiadomości, iż dnia 11-01-2024r., godz 12:30 w sali nr 65 Sądu Rejonowego w Prudniku, 48-200 Prudnik ul. Kościuszki 5 odbędzie się druga licytacja read more →

Nieruchomość – Czyżowice

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Prudniku Jerzy Dziedzic zastąpiony przez Komornika Sądowego Jacka Wiesiołka  działając w postępowaniu egzekucyjnym z wniosku wierzyciela: Ultimo Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w Warszawie w sprawie egzekucyjnej Km 761/14 na podstawie art. 953 kpc, w związku z art. 955 kpc, podaje do publicznej wiadomości, iż dnia 10-01-2024r., godz 10:00 w sali nr 81 Sądu Rejonowego w Prudniku, 48-200 Prudnik ul. Kościuszki 5 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej w miejscowości Czyżowice nr. 43 read more →

Mieszkanie – Krapkowice

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzelcach Opolskich Jacek Wiesiołek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 31-01-2024r.o godz. 12:30 w budynku Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich mającego siedzibę przy ul. Opolska 11 w sali nr 310, odbędzie się pierwsza licytacja read more →

Użytkowanie wieczyste nieruchomość – Strzelce Opolskie ( udziały )

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzelcach Opolskich Jacek Wiesiołek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 31-01-2024r. o godz. 13:30 w budynku Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich mającego siedzibę przy ul. Opolska 11 w sali nr 310, odbędzie się pierwsza licytacja read more →

Mieszkanie – Księży Las

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzelcach Opolskich Jacek Wiesiołek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11-01-2024 r. o godz. 14:15 w budynku Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich mającego siedzibę przy ul. Opolskiej 11 w sali nr 310, odbędzie się pierwsza licytacja read more →