Nieruchomości

Kopalnia piasku – Byczyna

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW OP1U/00073824/4 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Krzysztof Leszczyński Zastępca Jacek Wiesiołek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 19-05-2021r. o godz. 09:00 w sali nr 12 w Sądzie Rejonowym I Wydziale Cywilnym 46-200 Kluczbork, ul. M.Skłodowskiej-Curie 15 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 947/5 ( (RIIIb , RIVa, RIVb, RV, PsIV) k.m. 12 o pow. 2,0496 ha , na której prowadzona jest eksploatacja kruszywa naturalnego -piasku. W wyniku eksploatacji powstało wyrobisko o pow. około 1,30 ha i głębokości maksymalnej 15,40 m (średnio 9 m) co stanowi ok. 63 % powierzchni całej nieruchomości , pozostała część o pow. 0,7496 ha stanowi teren o nierozpoczętej eksploatacji  położonej: 46-220 Byczyna,  dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1U/00073824/4 read more →

Nieruchomość – Strzelce Opolskie

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzelcach Opolskich Jacek Wiesiołek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 07-05-2021 r. o godz. 13:30 w budynku Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich mającego siedzibę przy ul. Opolskiej 11 w sali nr 310, odbędzie się pierwsza licytacja wieczystego użytkowania nieruchomości należącej do dłużnika położonej: 47-100 Strzelce Opolskie, 1 Maja 27, dla której Sąd Rejonowy w Strzelcach Op. Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1S/00033499/2. read more →

Nieruchomość – Zalesie Śląskie

     OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE UPROSZCZONYM Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzelcach Opolskich Jacek Wiesiołek na podstawie przepisu art. 867 w zw. z art. 10136 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29-04-2021 r. o godz. 12:00 w kancelarii komornika pod adresem: Strzelce Opolskie, ul. Marka Prawego 29/5 odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej pod adresem: 47-150 Zalesie Śląskie , dla której Sąd Rejonowy w Strzelcach Op. Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze OP1S/00066636/5. Nieruchomość rolna niezabudowana stanowiąca działkę nr 1139 o powierzchni 0,1300 ha, użytki, RIIIa, położona poza obszarem zabudowanym na skraju wsi, bezpośredni dojazd drogą polną. read more →

Nieruchomość – Wierzbica Górna lokal niemieszkalny

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI  nr KW OP1U/00062077/2 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Krzysztof Leszczyński Zastępca Jacek Wiesiołek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 15-06-2021r. o godz. 10:45 w sali nr 12 w Sądzie Rejonowym I Wydziale Cywilnym 46-200 Kluczbork, ul. M.Skłodowskiej-Curie 15 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej lokal niemieszkalny nr 5 o pow. użytkowej 310,50 m2, który składa się z 12 pomieszczeń biurowych i korytarza. Powierzchnia ok.75 m2 w części południowej budynku jest użytkowana jako mieszkanie. Lokal położony jest na pierwszej kondygnaci 46-255 Wierzbica Górna Wierzbica Górna 4C/5,  dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1U/00062077/2 read more →

Nieruchomość – Wierzbica Górna działka 169/23

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW OP1U/00062076/5 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Krzysztof Leszczyński Zastępca Jacek Wiesiołek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 12-04-2021r. o godz. 10:00 w sali nr 6 w Sądzie Rejonowym I Wydziale Cywilnym 46-200 Kluczbork, ul. M.Skłodowskiej-Curie 15 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej stanowiącej  działkę 169/23 k.m.6, obszar 2.1319 ha (użytki Bi-0,1185 ha, PsIII-0,7037 ha, Br-PsIII-0,6268 ha, Br-RIIIb-0,6829 ha) zabudowana budynkami produkcyjno-usługowymi i gospodarczymi dla rolnictwa . Ogólna powierzchnia zabudowy budynków wynosi ~ 2486 m2 położonej: 46-255  Wierzbica Górna 4 read more →

Nieruchomość niemieszkalna – Namysłów

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI  nr KW OP1U/00042018/5 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Krzysztof Leszczyński Zastępca Jacek Wiesiołek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 26-04-2021r. o godz. 08:00 w sali nr 6 w Sądzie Rejonowym I Wydziale Cywilnym 46-200 Kluczbork, ul. M.Skłodowskiej-Curie 15 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej lokal niemieszkalny read more →