• Jacek Wiesiołek

  Jacek Wiesiołek

  KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM
  W STRZELCACH OPOLSKICH

Obwieszczenia o licytacji

Nieruchomości
Nieruchomości

Ruchomości
Ruchomości

Zakres działań

 1. 1
  Wykonywanie orzeczeń sądowych
 2. 2
  Wykonywanie innych tytułów wykonawczych
 3. 3
  Sporządzanie protokołu stanu faktycznego
 4. 4
  Zabezpieczanie roszczeń
 5. 5
  Doręczanie zawiadomień sądowych