Nieruchomość – Kalinów

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzelcach Opolskich Jacek Wiesiołek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 25-02-2020r. o godz. 14:15 w budynku Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich mającego siedzibę przy ul. Opolska 11 w sali nr 211, odbędzie się
druga licytacja
nieruchomości  należącej  do dłużników położonej: 47-164 Kalinów, dla której  Sąd Rejonowy w Strzelcach Op. Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW  OP1S/00014904/6
Działka nr 29, powierzchnia 0,2320 ha
Działka nr 28, powierzchnia 0,2702 ha
Na działkach znajdują się budynki usługowo- gospodarcze.
Działka nr 29 położona jest w centralno-wschodniej części miejscowości Kalinów przy ulicy Wiejskiej . Powierzchnia 0,2320 ha oznaczona w ewidencji gruntów jako grunty orne R/RIVb- 0,1430 ha, łąki trwałe Ł/ŁIII- 0,0100 ha, grunty rolne zabudowane Br/RIVb- 0,0790 ha.
Teren o płaskiej konfiguracji, wyposażony w sieć elektryczną, wodną i kanalizacyjną. Nieruchomość ogrodzona.
Na działce znajdują się następujące części składowe:
Budynek usługowo-gospodarczy wolnostojący, pełniący funkcję biura. Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony.
Powierzchnia zabudowy 201,00 m kw. ( powierzchnia użytkowa 181,40 m kw.), rok budowy 1965.
Budynek gospodarczy jednokondygnacyjny z poddasze, niepodpiwniczony . Budynek wyposażony w dwie dwuskrzydłowe blaszane bramy wjazdowe. Powierzchnia zabudowy 85,00 m kw. , (powierzchnia użytkowa 72,60 m kw. ). Brak okien.Rok budowy 1935.
Budynek gospodarczy jednokondygnacyjny niepodpiwniczony. Powierzchnia zabudowy 32,00 m kw, (powierzchnia użytkowa 72,60 m kw.) . Brak okien. Rok budowy 1935.
Budynek gospodarczy jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony.  Powierzchnia zabudowy 72,00 m kw. ( powierzchnia użytkowa 60,70 m kw.) Rok budowy 1980.
Budynek gospodarczy jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. Powierzchnia zabudowy 162,00 m kw.
( powierzchnia użytkowa 144,70 m kw.) Rok budowy 1960.
Dojazd do nieruchomości ulica Gogolińską ( droga wojewódzka nr 409), a następnie wiejską drogą asfaltową ( ul. Wiejska).
Działka nr 28 położona na południowy- wschód od działki nr 29. Powierzchnia 0,2702 ha, oznaczona w ewidencji jako grunty rolne ( R/RIVb)-0,2203 ha, łąki trwałe ( Ł/ŁIII) – 0,0320 ha i grunty rolne zabudowane ( Br/RIVb)- 0,180 ha.
Na działce znajdują się następujące części składowe:
Budynek usługowo- gospodarczy wolnostojący. Jednokondygnacyjny z poddaszem, niepodpiwniczony.
Suma oszacowania wynosi 304 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi    202 666,67zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 30 400,00zł.   Rękojmię należy uiścić na konto komornika:
PKO BP SA I O.Centrum w K-Koźlu 55102037140000430200078048
najpóźniej na jeden dzień roboczy przed datą licytacji, przy czym kopię dowodu wpłaty rękojmii należy okazać w kancelarii komornika najpóźniej w tym dniu do godziny 15.00.
Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.10:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.