Licytacje

Nieruchomości

II licytacja nieruchomości w dniu 11-10-2018 przy ul. Niepodległości w Będzinie

W dniu 11 października 2018 r. o godz. 09:00 odbędzie się druga licytacja nieruchomości gruntowej składającej się z przylegających działek gruntu oznaczonych nr ewidencyjnymi: 1724/1, 1724/2, 1725/1, 1725/2, karta mapy nr 4, obręb 0003 Łagisza, o powierzchni 0,2395 ha, przy ul. Niepodległości 25 w Będzinie, zabudowanej budynkiem warsztatowo – administracyjnym, budowlami oraz urządzeniami warsztatu kamieniarskiego, stanowiącymi jedną całość gospodarczą, funkcjonalną i techniczną, objętą księgami wieczystymi o nr KW KA1B/00005982/5 i KA1B/00011889/8 prowadzonymi przez Sąd Rejonowy Wydział V Ksiąg Wieczystych w Będzinie, należącej do dłużnika Dowiedz się więcej →

II licytacja nieruchomości w dniu 30-10-2018 przy ul. Sobieskiego w Wojkowicach

W dniu 30 października 2018 r. o godz. 13:00 odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, składającego się z pokoju, kuchni, przedpokoju, łazienki z WC, pomieszczenie przynależne : piwnica. Pole powierzchni użytkowej lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynalażnych: 38,00 mkw. należącego do dłużnika. Dowiedz się więcej →

I licytacja nieruchomości w dniu 08-11-2018 przy ul Topolowej w Będzinie

W dniu 8 listopada 2018 r. o godz. 09:00 odbędzie się pierwsza licytacja udziału dłużnika w wysokości 2597/10000 części w prawie własności nieruchomości lokalowej położonej w podpiwniczeniu budynku nr 6 przy ulicy Topolowej w Będzinie, stanowiący miejsce postojowe nr 7, 8, 9, 10 w podpiwniczeniu budynku. Dowiedz się więcej →

I licytacja nieruchomości w dniu 30-10-2018r przy ul Kosynierów

W dniu 30-10-2018r. o godz. 12:40 w Sąd Rejonowy w Bytomiu 41-902 BYTOM, ul. Piekarska 1 odbędzie się pierwsza licytacja wieczystego użytkowania nieruchomości stanowiącej działkę gruntu o nr 1204/9 o powierzchni 21m2 w użytkowaniu wieczystym do dnia 28 stycznia 2039r. oraz stanowiący odrębną nieruchomość budynek garażu o powierzchni użytkowej 21 m2 należącej do dłużnika Dowiedz się więcej →

I licytacja nieruchomości w dniu 24-10-2018 przy ul. Orląt Lwowskich

W dniu 24-10-2018r. o godz. 11:00 w Sądzie Rejonowy w Bytomiu 41-902 BYTOM, ul. Piekarska 1 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej prawo odrębnej własności lokalu mieszkalnego składającego się z kuchni ,łazienki, przedpokoju, czterech pokoi, komórki oraz przynależnej piwnicy o łącznej powierzchni 138,22 m2. Z własnością lokalu związany jest udział w nieruchomości wspólnej 105/1000 ( KA1Y00004590/1). należącej do dłużnika Dowiedz się więcej →

II licytacja nieruchomości w dniu 25-09-2018 przy ul Sokoła

W dniu 25-09-2018r. o godz. 12:00 w Sąd Rejonowy w Bytomiu 41-902 BYTOM, ul. Piekarska 1 w sali nr 3, odbędzie się druga licytacja nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny składający się z pokoju , kuchni , łazienki i przedpokoju o powierzchni 36,8700 m2 należącej do dłużnika Dowiedz się więcej →

Ruchomości