Kontakt

Kancelaria

41-902 Bytom
ul. Piekarska 94/3

tel.: 32 280 05 47
tel.: 32 280 07 62
bytom.wiesiolek@komornik.pl

Numer rachunku bankowego:
73 1050 1230 1000 0090 6889 8536
Kod SWIFT (BIC):
INGBPLPW

Wpłat należności można dokonywać na wskazane wyżej konto bankowe bądź osobiście w kasie kancelarii komornika.

Wpłat należności należy dokonywać ze wskazaniem imienia i nazwiska/nazwy strony postępowania oraz sygnatury sprawy komorniczej.

Godziny pracy

Poniedziałek – czwartek: 8:00 – 16:00
– informacje o stanie postępowania
– kasa
– biuro podawcze

Czwartek: 9:00 – 14:00
– komornik przyjmuje interesantów osobiście
– przeglądanie akt odbywa się w obecności komornika, asesora lub aplikanta

Piątek:
– dla stron nieczynne