Kancelaria Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Bytomiu

Kancelaria

Kancelaria Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Bytomiu Jacka Wiesiołka prowadzi postępowania egzekucyjne na terenie całego kraju.

Wyjątek stanowi egzekucja z nieruchomości, która obejmuje swoim obszarem nieruchomości wpisane do Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bytomiu.

W kancelarii zatrudniony jest wykwalifikowany zespół pracowników służących pomocą telefonicznie oraz bezpośrednio w kancelarii.

Na zlecenie wierzyciela Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bytomiu Jacek Wiesiołek podejmuje czynności związane z poszukiwaniem majątku dłużnika w oparciu o art. 797 1 kpc.

Jacek Wiesiołek